ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Λιβάδια Μακροχωρίου προς βιολογικό
59033 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ